menu
logo home page

SLO

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) is om de potentie van (zeer) getalenteerde leerlingen in het basis, voortgezet en hoger onderwijs optimaal tot recht te laten komen. Het verzamelen, ontwikkelen verspreiden en vergroten van kennis en ervaring bij de diverse betrokkenen voeren wij uit in interactie en samenwerking met vele relevante partijen in het veld.

Een grondige kennisbasis over onderwijs en talentontwikkeling is hierbij van groot belang. Via deze website wordt deze informatie toegankelijk gemaakt voor alle betrokkenen in het onderwijsveld. Deze informatie is bedoeld voor leraren, ouders, leerlingen, experts, directies en bestuurders. Ook ondersteunende hulpmiddelen en leermaterialen die te gebruiken zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn hier te vinden. Daarnaast organiseert het Informatiepunt landelijke en regionale bijeenkomsten om de uitwisseling van kennis en ervaringen te stimuleren.

Het is leuk om hoogbegaafd te zijn
Contact
facebook
linkedin